Świadectwa UTZ

Kakao z upraw zrównoważonych
Jeśli szukasz dowcipów i historyjek do pochwalenia się przed przyjaciółmi, lepiej od razu przejdź do innego miejsca. W tej części zajmujemy się sprawami bardziej poważnymi – tym, w jaki sposób chcemy promować na świecie zrównoważone metody gospodarowania. Wcale nie stronimy od przyjemności i zabawy, lecz jednak troszczymy się również o zrównoważony wzrost.

Niemal całość naszego wyśmienitego kakao pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce, gdzie jego uprawa jest głównym źródłem dochodu dla wielu rodzin. Uzyskując świadectwo „UTZ certified”, Cocio pragnie udzielić wsparcia odpowiedzialnym metodom upraw, nadzorowanym od początku do końca cyklu produkcji – poczynając od drobnych rolników aż do butelki, którą trzymasz w ręku.

W ramach programu certyfikacji UTZ przeprowadzane są ukierunkowane szkolenia rolników, przyczyniające się do zwiększenia ich dochodów i poprawy warunków bytu.

Certyfikacja kakao
Kakao to dla nas sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Nie kupujemy go na chybił trafił od przypadkowych dostawców – lecz współpracujemy z najlepszymi. Świadectwo „UTZ certified” posiada 97% kakao kupowanego dla potrzeb Cocio; logo UTZ widnieje na naszych opakowaniach. Rolnicy objęciu programem UTZ tworzą lokalne spółdzielnie, które sprzedają ziarno kakao dostawcom Cocio.

Kupując kakao z certyfikatem UTZ aktywnie działamy na rzecz poprawy warunków życia uprawiających je rolników – poprzez organizowanie szkoleń i zapewnienie lepszych cen. W trakcie szkoleń z uprawy kakao, rolnicy uzyskują wiedzę o produkcji zrównoważonej, z naciskiem na wzrost wydajności, poprawę jakości, zwalczanie zatrudnienia dzieci, stworzenie lepszych warunków życia i ochronę przyrody.

Wszystkie te działania podlegają weryfikacji. Co najmniej raz na rok niezależni, zewnętrzni inspektorzy sprawdzają, czy szkolenia zostały ukończone, czy przestrzegano ustalonych zasad i czy cały łańcuch dostaw aż do końcowych konsumentów pozostaje przejrzysty.

Odpowiedzialne metody produkcji
Nie chcemy, żeby zabrzmiało to jak kolejna piosenka o ocalaniu świata, ale naprawdę dążymy do tego, żeby – wraz z dostarczaniem Wam napoju o zachwycającym smaku – również czynić dobro.
Staramy się ochronić produkcję kakao w Zachodniej Afryce przed szkodnikami i chorobami roślin, które mogą całkowicie zniszczyć plony. Na szczęście możemy im przeciwstawić lepszą wiedzę i doświadczenie. Przekazywanie wiedzy o przeciwdziałaniu tym zagrożeniom to ważna część programu UTZ – prowadząca do lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy rolników, oraz bardziej odpowiedzialnej uprawy kakao na potrzeby Cocio. Sytuację taką, w której korzystają obie strony, określamy anielskim terminem „win–win”.

Cocio zaczęło używać kakao z upraw zrównoważonych w 2008 r. Poczynając od 2010 r. dostawcy Cocio mogą kupować kakao uprawiane na Wybrzeżu Kości Słoniowej i zaopatrzone w świadectwa „UTZ certified”.

Więcej na temat certyfikatów UTZ – na stronie https://www.utzcertified.org/

Poprawa warunków życia
Na Wybrzeżu Kości Słoniowej ponad milion rodzinnych gospodarstw rolnych o niewielkim areale położonych jest w głębi niedostępnej puszczy. Z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury, analfabetyzmu, problemów zdrowotnych mieszkańców oraz niedostatecznych kwalifikacji w kraju panują trudne warunki życiowe. Ich poprawę może przynieść włączenie się do programu certyfikacji UTZ lub wstąpienie do spółdzielni działającej pod egidą UTZ.

Niezależne podmioty sprawdzają, czy uprawiający kakao rolnicy przestrzegają ścisłych wymagań programu UTZ. Dzięki programowi rolnicy mogą również negocjować wyższe ceny za sprzedawane ziarno kakaowe, co z kolei daje im środki umożliwiające posyłanie dzieci do szkół oraz inwestowanie w dalszy rozwój działalności.